Spring til indhold

Oplysninger

Terapitimerne udgør et frirum for dig, hvor du kan give udtryk for hvad der måtte ligge dig på sinde.

Terapien afpasses i forhold til ønsker og behov. Det kan f.eks. være arbejde med dine tankemønstre, slippe fastlåshed i følelser, gennemleve situationer, gå dybere og få fat i din krops bevidsthed om problemet, opøve ny adfærd – eller blot samtale om det, der volder dig problemer i din hverdag.

I den grad du har lyst, kan du få opgaver og øvelser at lave mellem timerne. Dette vil i høj grad understøtte terapien.


Jeg gør brug af flere terapeutiske tilgange:

Kognitiv terapi og afledninger af denne, hovedsaglig ACT (Acceptance & Commitment therapy) og oplevelsesorienteret terapi med fokus på kroppen er nogle af dem.

Mindfulness-træning (meditation) kan indgå hvis du har ønske om det.

Jeg søger altid først og fremmest at forstå DIN oplevelse og din måde at se dit problem og verden på.

Et forløb starter som regel med at jeg stiller spørgsmål og lytter for at finde ind til problemets kerne, og derefter forsøger jeg – i samråd med dig – at finde frem til hvordan du kan bevæge dig i retning af dine værdier og overkomme de forhindringer som står i vejen derfor.

Dette kan foregå på mange måder, afstemt efter den unikke person DU er, med dine værdier, personlighed og motivation.